รถเช่ากรุงเทพ Friendly Car Rent

เกี่ยวกับเรา

“ส่งมอบความสุข ทุกการเดินทาง”
รถเช่ากรุงเทพ Friendly Car Rent พร้อมส่งมอบความประทับใจในการบริการ
เอกสารไม่ยุ่งยาก ค่ามัดจำเริ่มต้นเพียง 2000 บาท ดูแลความสะอาด ปลอดภัย ด้วยทีมงานวิศวกร

ให้บริการรถเช่าขับเอง ไม่ใช้บัตรเครคิต
ตั้งแต่ปี 2017 บริษัทตั้งอยู่ถนนรามคำแหง สุขาภิบาล3 จุดจอดรถ รถไฟฟ้าสายสีส้ม
สถานีราษฎร์พัฒนา บริการส่งรถสนามบินสุวรรณภูมิ และคอนโดที่พักลูกค้า

“ส่งมอบความสุข ทุกการเดินทาง”
รถเช่ากรุงเทพ Friendly Car Rent พร้อมส่งมอบความประทับใจในการบริการ เอกสารไม่ยุ่งยาก ค่ามัดจำเริ่มต้นเพียง 2000 บาท
ดูแลความสะอาด ปลอดภัย ด้วยทีมงานวิศวกร

ให้บริการรถเช่าขับเอง ไม่ใช้บัตรเครคิต
ตั้งแต่ปี 2017 บริษัทตั้งอยู่ถนนรามคำแหง สุขาภิบาล3 จุดจอดรถ รถไฟฟ้าสายสีส้ม
สถานีราษฎร์พัฒนา บริการส่งรถสนามบินสุวรรณภูมิ และคอนโดที่พักลูกค้า

“ส่งมอบความสุข ทุกการเดินทาง”
รถเช่ากรุงเทพ Friendly Car Rent พร้อมส่งมอบความประทับใจในการบริการ เอกสารไม่ยุ่งยาก ค่ามัดจำเริ่มต้นเพียง 2000 บาท ดูแลความสะอาด ปลอดภัย ด้วยทีมงานวิศวกร

ให้บริการรถเช่าขับเอง ไม่ใช้บัตรเครคิต ตั้งแต่ปี 2017 บริษัทตั้งอยู่ถนนรามคำแหง สุขาภิบาล3 จุดจอดรถ รถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีราษฎร์พัฒนา บริการส่งรถสนามบินสุวรรณภูมิ และคอนโดที่พักลูกค้า

เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถ

1. ใบขับขี่/บัตรประชาชาชน
2. หน้าเฟสบุ๊ค (เพื่อยืนยันตัวตน)

1. ใบขับขี่/บัตรประชาชาชน
2. หน้าเฟสบุ๊ค (เพื่อยืนยันตัวตน)

1. ใบขับขี่/บัตรประชาชาชน
2. หน้าเฟสบุ๊ค (เพื่อยืนยันตัวตน)

เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถ

1. ใบขับขี่/บัตรประชาชาชน

2. หน้าเฟสบุ๊ค (เพื่อยืนยันตัวตน)

บริการของเรา

จองรถง่ายๆ ใน 5 ขั้นตอน

จองรถง่ายๆ ใน 5 ขั้นตอน

1.แอดไลน์
@friendlycar
(มีเครื่องหมาย@)
2.แจ้งรุ่นรถ
ที่คุณสนใจ
/ปลายทาง
3.วันที่ เวลา
รับรถ/คืนรถ
4.แอดมิน
เช็คคิวรถว่าง
5.จอง 1,000
เพื่อล็อคคิว
1.แอดไลน์ @friendlycar(มีเครื่องหมาย@)
2.แจ้งรุ่นรถที่คุณสนใจ/ปลายทาง
3.วันที่ เวลา รับรถ/คืนรถ
4.แอดมินเช็คคิวรถว่าง
5.จอง 1,000 เพื่อล็อคคิว

1.แอดไลน์ @friendlycar
(มีเครื่องหมาย@)

2.แจ้งรุ่นรถที่คุณสนใจ/ปลายทาง

3.วันที่ เวลา รับรถ/คืนรถ

4.แอดมินเช็คคิวรถว่าง

5.จอง 1,000 เพื่อล็อคคิว

เช่ารถไม่ใช้บัตรเครดิต

บทความ