Back to all

การขับรถยนต์เชิงป้องกัน (Defensive Driving)

By,Posted Admin

การขับรถเชิงป้องกัน (Defensive Driving ) คือ การขับรถที่ลดความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยมีการวิเคราะห์ทั้งตนเองและผู้อื่น 

เช่น กรณี ขับตามรถบรรทุกที่มีเศษหิน เราก็วิเคราะห์เบื้องต้นว่า น่าจะมีการร่วงหล่นของก้อนหิน อาจทำให้กระจกรถยนต์แตกได้ ดังนั้น เราควรขับแซง ไปให้เร็วที่สุด 

         เคสส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ เกิน 50 % อุบัติเิหตุมาจากการเล่น Smart Phone ไปขณะขับรถ ดังนั้นถ้าเลี่ยงได้ ก็ควรเลี่ยง งดได้ก็ควรงด 

สมาร์ทโฟนควร ติดตั้งกับที่วางโทรศัพท์ในรถยนต์ จึงจะปลอดภัยมากกว่า 

          การวิเคราะห์ผู้ร่วมทาง ก็มีส่วนช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น กรณีรถคันหน้ามีการขับคล่อมเลน หรือเบี่ยงซ้ายขวา สามารถวิเคราะห์ได้ว่า คันหน้าอาจเป็นมือใหม่ หรือเมาขณะขับ ควรชะลอ หรือรีบแซงให้เร็วที่สุด 

         การใช้สัญญาณไฟ ก็ช่วยได้ เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ไม่ลืมเปิด ใช้แตรเมื่อต้องการเตือนให้ระวัง และใช้ให้พอดี และเหมาะสม อันนีัเป็นสิ่งที่ช่วยได้เสมอ

การเข้าอบรมหลักสูตรขับรถ ทำให้ผู้ใช้รถมีสติและความรู้มากขึ้น   

        กรณี มีสุนัขวิ่งตัดผ่าน หลายๆ หลักสูตรแนะนำให้ชน มากกว่าหยุดรถกระทันหัน เพราะการหยุดรถกระทันหัน ทำให้เสี่ยงต่อการอุบัติเหตุจากคนข้างหลังมากกว่า  

#ขับรถเชิงป้องกัน #ขับรถปลอดภัย #หลักสูตรขับรถ #มือใหม่ขับรถ #ขับรถยนต์

บทความอื่นๆ